OBKOD BLOG

Erken Yaşta Kodlama Eğitiminin Çocuklar Üzerindeki Faydası

No comments

Robotik kodlama, bu günün teknolojilerine bakarak hayatımızın her bir noktasında yer aldığı görülmektedir. Araba, bilgisayar, televizyon, telefon gibi aletlerde kodlama kullanmış oluyoruz. Kod yazımının ilk seferlerde en iyi şekilde olmamasıyla birlikte deneme ve yanılma yöntemi kullanarak,  yaratıcı bir şekilde keşfederek daha iyiye gidecektir. Dünyada teknoloji ilerlerken bir süre sonra 58 milyon yeni iş imkanları sağlayacak ve iş dünyasını farklı bir boyuta taşıyacaktır.

Günümüzde en popüler eğitim olan kodlama erken yaşta çocukların öğrenmesi gereken,  ileriye dönük analitik ve eleştirisel düşünme, beceriler kazandırma faydaları sağlayarak üretim ve teknolojilere katkı sağlayabilir. Çağımızın gereksinim ve ihtiyaçlarından geri kalmamamız gerekmektedir. Buna örnek olarak, 2003’de Hindistan da dünyaya gelen Tanmay Bakshi 5 yaşında bilgisayar oyunlarına ilgi duymaya başlar ve babasından programlama dillerini öğrenir. 4 yıl içinde kendi yaşları için bilgisayar oyunu kurar. Amacı bu oyun ile çarpım tablosunu öğretmekti. 12 yaşına kadar yaptıklarıyla büyük bir dikkat çeken Tanmay, dünyanın en köklü teknoloji şirketlerinden olan IBM’nin de açığını bularak bu şirketten iş teklifi aldı.  Burada çalışarak ve eğitimine devam ederek yapay zekâ programıyla genç kitleleri bilgilendirmeye başlayarak geleceğin en önemli yazılımcıları arasında gösterilmektedir.

Çağımızın gereksinimi olarak çocuklara sadece teknolojiyi okumayı değil yazabilme becerisini de öğretmeliyiz. Bunun sonucunda çocuklarda en üst seviyede düşünme becerisinin gelişmesinde rol oynamaktadır. Öğrenme stratejilerinin gelişmesi, sorun çözümünün aktifliği, fikirler arasındaki ilişkilendirmeyi çözmek için robotlar tasarlayabilir. Robotik ve kodlama öğrenmenin çocuklar için birebir katılım ile öğrenmeyi sağlama, bilgisayarı etkin bir şekilde kullanma, özgün projeleri hayata geçirme, sorumlu olma gibi gelişimlerinde büyük etki sağlamaktadır.

Önümüzdeki kısa zaman içerisinde ihtiyaç duyacak nitelikli insan gücüne bakıldığında robotik kodlama eğitiminin küçük yaştan itibaren teknolojik yöntemlerle verilmesi önemli yer tutmaktadır. Son birkaç yıldır sürekli olarak duyduğumuz robotik kodlama çocukların donanımını geliştirmesi ve yayılması gereken bir eğitim olduğunu dile getiren birçok CEO vardır. Gelecekte birçok mesleğin temelini kod yazma becerisi olacağına ve düşünüldüğünde bu becerinin kazanılmasının çok erken yaşta çocuklarımıza bu eğitimi vermemiz gerektiğine ve bunun için araştırılmalar yapılmasına büyük önem arz eder. Bu alanda pek çok değişiklikler olduğu için çalışmalar yenilenmeli ve gelişmeler takip edilmelidir.

Robotik kodlama eğitimi, günümüz çocukların ilgilerini çekecek ve çoklu ortam destekli bir yapıdadır. Farklı çeşitlerde programların olması da çocukların seviyesini ve ilgisini en üst seviyede tutmaktadır. Küçük yaş grupları için keyif alarak oyun tasarladığı bir araç olarak görülmektedir. Okul öncesi dönemden başlayarak, çocukların sonraki okul yıllarında daha karmaşık projelere ve keşiflere zemin hazırlayacak ve programlama becerilerini öğrenmek için robotik gibi teknolojilerini kullanabileceklerini göstermektedir.

Yapılan araştırmalar sonucuna bakıldığında robotik eğitimi ile ilgili birçok uluslar arası çalışma olduğu görülmüştür. Hızla gelişen dünyada gelişmeleri ve değişimleri takip etmeli ve haberdar olunmalıdır. Çocukların bu eğitim sürecinde fazla zaman geçirmesi sürecinde bol bol örnekler yapmaları zihinlerinin ve üretecekleri projelerin artacağı kanısına varabiliriz. Yeterli zaman ve imkân verildiğinde her çocuğun bilgi seviyesi bu araçlarla artacaktır.

ogulcan06Erken Yaşta Kodlama Eğitiminin Çocuklar Üzerindeki Faydası